Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Plinovi u bocama

Plinovi u bocama - Dostava plinova u bocama, baterijama i trailerima

Linde plin ima na raspolaganju boce u različitim veličinama.
Osiguravamao sustav praćenja boca, tako da naša služba praćenja ambalaže u svakom trenutku zna broj boca kod kupaca. Sustav nadzire sva kretanja boca. Cjelokupna dostava , kontrola i prihvat prazne ambalaže se pohranjuju sa posebnom pažnjom.

Osiguravamo brzu isporuku, kako malim tako i velikim kupcima.

Za dodatne informacije, molimo kontaktirajte:

Branka Kahriman

Distribucija

tel/fax: + 385 47 651 607 

mobitel: + 385 91 2206 279

e-mail: branka.kahriman@gtg-plin.com

Plinovi u bocama - Naši glavni artikli u bocama ili baterijama

Plinovi za gorive procese:
acetilen, kisik, ODOROX®.

Zaštitni plinovi za varenje:
argon, ugljikov dioksid, helij i He-mješavine, CORGON®-, CRONIGON®-, VARIGON®- in MISON® plinske mejšavine, plinovi za potporu zavarivanju i čišćenju.

Plinovi za lasersku tehnologiju:
kisik, dušik, argon, helij, LASPUR® - i LASGON®, plinske mješavine.

Plinovi za plazma tehnologiju:
argon, argon/vodik mješavine, metan.

Plinovi za prehramenu industriju:
Linde BIOGON® zaštitni plinovi, ugljikov dioksid, ugljikov monoksid/ dušik plinske mješavine.

Medicinski plinovi:
kisik, dušikov oksidul, ugljični dioksid *

Specijalni plinovi:
čisti plinovi / plinovi visokih čistoća, plinske mješavine klase I / kalibracijski plinovi.

Plini za rashladne sustave:
Freon 22, SUVA R 134A, R 404A, R 407C i mnogi drugi.


Više  informacija možete dobiti u sigurnosno tehničkim listovima.