Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Tehnologija očuvanja okoliša

Očuvanje kvalitete života

Naši plinovi pomažu  prepoznati i isključiti onećišćivače, omogućavaju ponovnu uporabu sirovina i čuvaju resurse.


Zrak, koji omogoćava život

Industrijski proizvodni procesi često proizvode brzo  hlapljive organske smjese, koje onečišćuju zrak. Za učinkovitu kondenzaciju, možemo iskoristiti vrlo niske temperature koje osigurava tekući dušik. Ova metoda čišćenja je posebno ekonomski zanimljiva kod koncentracija koje su tako visoke , da ih ponovo lako upotrijebimo.

Za više informacija :

 

Tihomir Bučar

Voditelj prodaje

tel: + 385 47 609 208

mobitel: + 385 91 358 7654

e-mail: tihomir.bucar@hr.linde-gas.com