Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Industrija obrade metala

Uspješna proizvodnja, koja donosi dobit u metalnoj industriji, sadrži mnogo elemnata koji su povezani sa energijom, produktivnošću i kvalitetom.
Komponente, koje zahtjevaju tehničke plinove, mogu biti jedna od najvažnijih komponenata, jer nude velike mogućnosti za poboljšanja i uštede kako energije, tako i vremena.