Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Papir i papirna smjesa

Linde plin nudi rješenja i jedinstvene tehnologije, koje se temelje na uporabi plina u proizvodnji papirne smjese, kemijskog oblikovanja i proizvodnje papira. Tvrtka Linde plin želi postati najbolji dobavljač za sve oblike i za sve kvalitete plinova u svakoj situaciji.