Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Zdravstvo

Linde Healthcare je vodeća tvrtka u distribuciji sa medicinskim plinovima.

Medicina upotrebljava medicinske plinove u zdravstvene svrhe već više od 100 godina. Medicinski kisik, koji se upotrebljava za spašavanje života u mnogim situacijama, i dušikov oksidul, koji se koristi kao anestetik, u uporabi su već od 1844. Ostali plinovi u medicinskoj uporabi su helij i ugljikov dioksid.
Sa razvojem cjelokupne znanosti, medicina se je također vrlo promjenila i napredovala na mnogim područjima. Linde Healthcare je razvio  posebne plinske mješavine, koje  se mogu  upotrebljavati kod raznih dijagnostika, ili kako oprema za ambalažu (suhi led). Inhalacijska mješavina INO-max (iNO) je jedan od  novih farmaceutskih proizvoda, koji je već dobio  registraciju u SAD i EU. Uz pomoć te mješavine, poboljšava se mogućnost disanja tek rođene djece, a koja imaju teške probleme kod disanja.