Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Industrija plastike

Industirja plastike ima sve veću potrebu za konkurentnim rješenjima, sa kojima bi postigla čim veću produktivnost, vrhunsku kvalitetu proizvoda te zadovoljila sve ekološke zahtjeve. Za ispunjenja tih potreba, nudimo potrebno znanje i primjenu najnovije tehnologije za svaki segment tržišta.

Kako tijesno surađujemo sa proizvođačima  i iznajmljivačima opreme, imamo dugogodišnja iskustva u procesima za industriju plastike.Naša plinska tehnologija i patentirana rješenje stvaraju dodatnu vrijednost za Vašu tvrtku.

Za procese u industriji plastike nudimo:

  • cjelokupna rješenja u vezi sa opskrbom plinovima, prema Vašim stvarnim potrebama,
  • mjerne sustave za visoke pritiske i plinove  ugljikov dioksid i dušik,
  • patentirana riješenja,
  • tehnički know-how, koji osigurava sigurne,cjenovno ugodna rješenja za postojeće i nove procese,
  • početnu pomoć i tehničku potporu