Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Efekt stezanja kovina s tekućim dušikom

Kod kovina također možemo postića da  izlaganjem niskim temperaturama  (LIN -196 st. C) postignemo da jedno kratko vrijeme imamo smanjenje dimenzija. Taj efekt možemo iskoristiti kod spajanja ili rastavljanja određenih dijelova  konstrukcije, koji su izloženi velikom trenju. Prvenstveno se to koristi za ležajeve ili slično , a jednostavnim potapanjem u tekući dušik dobijemo traženo odstupanje.Postupak je vrlo jednostavan i jeftiniji nego postojeći kod kojih je potrebno zagrijavati cijela kućišta ili pogonske dijelove.
Ponekad je to jedino rješenje za spajanje dva različita materijala, koja nije moguće centrirati, zavariti ili zakovati.

Za razliku od toplinskih  tehnika spajanja, hladno spajanje, omogućava da se spojevi ne savijaju. Ova tehnika također sprečava razne metalurške učinke. Daljni postupci toplinske obrade, kao kod varenja često više nisu potrebni.

Ovaj postupak je primjenjiv za komponente svih dimenzija, od najmanjih teških nekoliko grama , pa do  teških nekoliko tona.

Postopak sa tekućim dušikom osigurava, da so spojevi dva različita materijala  (na primjer plastika i metal) sigurno i trajno spojeni..

U nekim slučajevima, upotrebljavamo kao rashladno sredstvo i suhi led (CO2). Radi osiguranja dobroga prijenosa topline, suhi led doziramo sa tekućinom, koja ima nisko ledište, kako što je alkohol, špirit ili aceton. Naravno kod toga postupka manja je promjena u dimenzijama, nego kod uporabe tekućeg dušika.
Sa našim plinovima  i znanjem, gore navedeni postupci su sigurni, brzi i ekonomični.