Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Sigurnosno tehnički listovi

Ovdje možete pronaći korisne informacije o svojstvima tehničkih plinova (najčešće korištenih) i plinskih mješavina. U sigurnosno tehničkim listovima možemo naći sve potrebne podatke za sigurno rukovanje sa plinovima..
Po Zakonu o kemikalijama, svaka je pravna osoba, koja daje u promet opasne kemikalije,obavezna da za svaku opasnu kemikaliju  izradi sigurnosno tehnički list na hrvatskom jeziku.

U nastavku možete naći sigurnosno tehničke listove za najčešće upotrebljavane tehničke plinove i mješavine, koje naša tvrtka ima u svom prodajnom programu.

Za dodatne informacije, molimo kontaktirajte:

Bruno Zorko

Voditelj analize i kvalitete

tel: + 385 47 609 203

e-mail: bruno.zorko@gtg-plin.com

 

STL za naše kupce  - za kontrolnu šifru upisati broj kupca sa fakture

Čisti plinovi

Plinske mješavine

Upišite šifru: