Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Petrokemijska industrija

Tehnički plinovi imaju veliko i važnu ulogu u petrokemijskoj industriji. Pojavljuju se kao:

• kemijski reagensi,
• osiguranje sigurnosti procesa
• osiguranje postizanja ekoloških zahtjeva,
• kalibracijski plinovi u kemijskoj analizi,
• potpora industrijskim procesima.

Petrokemijske tvrtke imaju posebne zahtjeve za specijalne plinove i njihovu opremu. Naša tvrtka osigurava isporuku čistih plinova plinskih mješavina za kontrolu procesa, laboratorijske analize, emisijska mjerenja i industrijske higijene, te razne opreme, koja osigurava dovođenje traženih plinova od izvora pa do mjesta potrošnje.
Tvornički laboratoriji upotrebljavaju mnogo raznolikih analitičkih instrumenata za praćenje cjelokupnih procesa od početnih sirovina do krajnjeg proizvoda, zaključno sa kontrolom protoka plinova, udjelu nečistoća i stupnju oktana u krajnjem izlazu plina. Upravo tako mjerimo udio dodataka gorivu. Naša tvrtka osigurava za sve instrumente potpunu opskrbu plinovima od plinova nosioca, pogonskih, pomoćnih i plinova visoke čistoće za istraživačke laboratorije.
On-line procesni analizatori su povezani direktno sa procesnom produkcijskom vodom te se upotrebljavaju za direktno mjerenje kvalitete proizvoda i samoga procesa. Primjer upotrebe takvih analizatora je kontroliranje izomerizacije i krekinga. Ti analizatori se trebaju uredno kalibrirati sa standardnim kalibracijskim plinovima, da zadrža vjerodostojnost mjerenja.
Specijalni plinovi se upotrebljavaju također za kontrolo sagorijevanja goriva u plinskim pećima. Parametri, koji se kontroliraju, su: kisik, ugljikov monoksid i ugljikovodici. Oni pokazuju učinkovitost sagorijevanja goriva i cjelokupnih ugljikovodika te pripomažu smanjivanju nečistoća.

Petrokemijska industrija - detaljniji podaci