Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Otpadne vode

Tretiranje otpanih voda se može poboljšati sa uporabom industrijskih plinova, i to:

  • sa dodavanjem čistoga kisika poboljšavamo prirodno raspadanje otpadnih voda u kanalizaciji i sprečavanje stvaranja neugodnih mirisa u odvodima uz ceste;
  • sa dodavanjem ozona smanjujemo količinu otpada  u procesima obrade;
  • sa uporabom ugljikovog dioksida kao zamjenom za za mineralne kiseline, neutraliziramo otpadne vode

Nudimo sljedeće postupke :

  • povećanje kapaciteta uređaja za tretiranje otpadnih voda,
  • nadzor nad korozijom i mirisima u odvodnim kanalima,
  • neutralizaciju odpadnih voda.

Slika desno prikazuje proces za tretiranje otpadnih voda.

Otpadne vode - detaljnije informacije