Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Metaloprerađivačka industrija

Metaloprerađivačka industrija je jedna od najvažnijih industrija u kojoj se različitim procesima prerađuju koivne u nove proizvode ili poluproizvode.
Ti procesi su:

TIG varenje
MIG, MAG varenje
Varenje sa plazmom

Plameni procesi
Varenje uz pomoć plinova
Lemljenje
Plameno žljebljenje/ čiščenje
Plameno ravnanje

Laserski procesi
Lasersko varenje