Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Plameni procesi

Plameni procesi baziraju se na sagorjevanju gorivoga plina i kisika. Rukovanje sa tim plinovima  zahtjeva određene sigurnosne mjere. Treba voditi i računa da proces koristi i mnogo zraka iz radnog prostora!

Plameni procesi imaju vrlo dugu povijest.
Osnovni princip je ostao isti – ugljikovodici oksidiraju i zato proizvode toplinu. Plameni procesi ne zahtjevajo skupu opremu niti izvore energije i mogu se jednostavno dostaviti na mjesto obrade. Većina postupaka ne zahtjeva elektirčnu energiju,vodu ili slično. Gorionik sa sapnicom, i boca goriva plina dovoljni su za većinu potreba, kao što su zavarivanje, zagrijavanje, lemljenje u elektronskoj industriji ili zlatarstvu. U  proizvodnim sustavima imamo veće zahtjeve za temperaturom, pa dodajemo i kisik uz gorivi plin te time povećavamo temperaturu i snagu plamena.

U industriji se ovaj postupak najviše koristi za rezanje srednje i slabolegiranih čelika. Plameno zavarivanje je primjerena metoda za zavarivanje cjevovoda te  tankih i srednje debelih pločevina,te za površinsko kaljenje. Tvrdo i meko lemljenje se koristi kod spajanja dva metalna dijela sa dodatnim materijalom koji ima temperaturu taljenja nižu od osnovnog materijala. Možemo lemiti iste ili različite materijale. Savijene i deformirane konstrukcije, ravnamo sa plamenim ravnanjem ili pak taj postupak koristimo za oblikovanje konstrukcije u željenu formu. Ostali procesi zagrijavanja sa plamenom su plameno naštrcavanje, koje se koristi za reparaturu i poboljšanje svojstva matrerijala trošenju. Sa plamenim kaljenjem postižemo djelomično otvrđivanje površine, te otklanjamo unutarnje napetosti radi sprečavanja stvaranja pukotina. Plameno žljebljenje se koristi za odstranjivanje materijala, naprimjer odstranjivanje lošega zavara, dok plameno čišćenje koristimo za odstranjivanje površinskih nečistoća.

Plameno zavarivanje, rezanje, lemljenje  itd. su procesi gdje koristimo gorivi plin i kisik, i mogu biti vrlo opasni ukoliko ih koristi neiskusna osoba. Voditi računa o zaštiti na radu!

Plameni procesi - detaljniji podaci