Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Lučni procesi

Kod lučnih procesa kao što su MIG, MAG, TIG te zavarivanje sa plazmom potrebna nam je električna energija.
Za izradu oruđa ili osnovih komponenata automobilske karoserije, za spojeve kod velikih konstrukcija ili transportnih sustava, često koristimo visokoproduktivno MIG/MAG zavarivanje.  TIG zavarivanje se koristi za zavarivanje raznih materijala iz tankih pločevina.
Rezanje sa plazmom se često koristi za pripremu zavarenih rubova različitih vrsta i debljina materijala, od slabo legiranih čelika do obojenih materijala. Zavarivanje sa plazmom je prioritetna metoda zavarivanja tamo gdje je zahtjevana visoka gustoća energije, naprimjer za debele materijale. Taj postupak se isto može koristiti i za tanke materijale. Zavarivanje sa plazmom se bazira na principu koji je sličan TIG postupku, ali sa tom razlikom da se kod plazme stvara veća gustoća energije zbog bolje fokusiranja protoka.

Kod svih lučnih procesa elektroda, talina i zagrijani materijal trebaju se zaštiti od ujecaja atmosfere. Zaštitini plin se dovodi preko plinske sapnice i štiti elektrodu i talinu. Područje zagrijanoga materijala i korjen zavara zahtjevaju posebnu  zaštitu. Izvor onečišćenja nije samo u atmosferi, može biti i u opremi za zavarivanje.

Lučni procesi stvaraju  UV zračenje.Voditi računa o zaštiti i sigurnosti na radu!

Lučni procesi - detaljniji podaci