Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Zamrzavanje zemlje

Ukoliko kod gradnje dođe do poplava ili prodora, možemo upotrijebiti tekući dušik za zamrzavanje vlažne zemlje, sa ciljom stvaranja sigurnog zida, uz koji se posao može normalno nastaviti.