Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Guranje plastičnih masa

CO2 in N se mogu upotrebljavati za lakše guranje plastične mase po dozirnim linijama. Ti inertni plinovi nude velike prednosti, prihvatljivi su za okoliš, jeftini i negorivi.

Isto tako, ta dva plina se koriste za unutarne hlađenje praznih modela ili cijevi, što pospješuje proizvodni proces.