Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Čiščenje izmjenjivača sa sustavom CRYOCLEAN®

Čiščenje izmjenivača sa suhim ledom postaje sve češće korištene metoda čišćenja.

Prednosti su:

  • nema ostataka sredstava za čišćenje,prljave vode ili otapala,
  • uporaba materijala, koji nisu kiseli,
  • skrćuje se vrijeme čišćenja i sušenja,
  • učinkovito čiščenje i unutar cijevi ili cjevovoda.

Na slici desno možete pogledati  proces čiščenja izmjenjivača sa sustavom CRYOCLEAN®.

Zrnca suhoga leda (-78°C), koja udaraju na nakupine, imaju tri učinka:

  • lokalno hlađenje: razlika u toplotnom stezanju između taloga i materijala cijevi, uzrokuju otkidanje nakupina;
  • zbog visokog tlaka, koji nastaje kod udara, zrnca suhoga leda se uplinjuju, prolaze krot nakupine i ishlade gotovo trenutno;
  • kinetička energija zrnaca odstrani nakupine, taloge.

Dugogodišnja iskustva i mnogobrojna primjena, pomogli su razvoju sustava  CRYOCLEAN® .
Kao primjer navodimo čišćenje sumporovih filtera kod Clausovom postupku u rafinerijama.

Zajedno sa našim partnerima, omogućavamo brzo i učinkovito čišćenje izmjenjivača topline.

Čiščenje izmenjenjivača sa sustavom CRYOCLEAN® - detaljniji podaci