Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

On-site doprema

Gdje postoje velike potrebe za vodikom, ekonomski je opravdano postavljanje spremnika sa isparivačima direktno kod kupaca. Dostava vodika, osigurana je velikim cisternama u tekućemm, pothlađenom stanju. Uz pomoć pumpi se istoči u spremnik. Plinska faza se osigurava kroz sustav isparivača, te se dalje cjevovodom distribuira do potrošnih mjesta.