Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Brodogradnja i offshore konstrukcije

Velika konstrukcija i rad u agresivnom okruženju, su dva osnovna uvjeta koje je potrebno imati na umu u brodogradnji i proizvodnji »offshore« konstrukcija. Za pripremu komponenta i dijelova, koje tvore cjelokupnu konstrukciju, potrebno je mnogo različitih procesa obrade.

Za rezanje raznih matreijala se koristi plameno rezanje sa kisikom i gorivim plinom, rezanje plazmom ili čak lasersko rezanje, zavisno od vrste materijala i zahtjevane kvalitete zavara. Kod spajanja materijala, možemo izabrati između  lučnim procesima, kao što su MIG, MAG, TIG, varenje sa plazmom, plamenim zavarivanjem ili čak lasersko varenje, zavisno od materijala i uvjeta zavarivanja. Iako se u brodogradnji proizvode velike konstrukcije, sve više se upotrebljava lasersko zavarivanje, prije svega kod paluba sa duplim stijenkama.

Oko 40 – 50 % proizvodnoga vremena izgradnje broda, potroši se za otklanjanje deformacija koje su nastale kod zavarivanja. Najviše se koristi  plamenim ravnanjem, koji je  plameni proces. Ukoliko plameno ravnanje primjenjuje iskusni djelatnik sa odgovarajućom opremom, ovaj postupak se pokazao kao najekonomičniji.

Kod popravaka zavara, koristimo plameno žljebljenje, isto jedan od  plamenih postopaka. Za odstranjivanje nečistoća kao što su hrđa, masnoće, boje na većim površinama koristimo plameno čišćenje.

Zaštita proizvoda od korozije i površinskoga oštećenja, se obično osigurava površinskim naštrcavanjem, koje se može izvesti sa lučnim ili plamenim postupkom na samom mjestu izrade.