Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Industrijski plinovi

Kisik, dušik, argon i ostali plinovi

dobivaju se pomoću separacije zraka. To je kriogeni postupak, kojega  je razvio i patentirao Carl von Linde pred više od  100 godina. Zrak se  pomoću snažnih kompresora stlači, da se odstrane sve nečistoće, kao što su  vlaga, prašina  i ugljikov dioksid. Slijedi daljnje tlačenje do visokih tlakova i hlađenje na vrlo niske temperature, do dobivanja tekuće faze. Tu tekućinu se potom pomoću destilacije dijeli na  kisik, dušik, argon i na ostale  plinove.

Druge  metode, koje se u današnje vrijeme primjenjuju su:

  • separacija  pomoću posebnih membrana,
  • absorbcija, gdje se određene frakcije zraka absorbiraju na poseban materijal, dok ostale nesmetano prolaze dalje.

Sve naše zračne separacije, kojih ima po cijelom svijetu, zasnovane su na vlastitom znanju  i iskustvima, koje stvaraju svi zaposleni u  Linde Engineering odjelu.

Industrijski plinovi - Proizvodnja i uporaba

Zrak

Zrak sadrži 78 % dušika i 21 % kisika. Najviše raširena tvar na zemlji (85 % u  oceanima, 60 % u ljudskom tijelu). Manje od  1 %  u zraku se nalazi također i drugih plinova, od kojih je naviše raširen argon. Ostali su  kripton, neon te kseon kojih ima manje od 0,1 %.

Acetilen
Acetilen je vrlo lako zapaljiv plin. Mješavina acetilena i kisika stvara plamen, čija temperatura može dostići i preko 3000°C. Nastaje pri kemijskoj reakciji  kalcijeva karbida i vode. Zbog takve proizvodnje  acetilen je jedna od alternativa drugim vrstama goriva, koje proizvodi petrokemijska  industrija. Na takav način možemo gledati  acetilen kao na ekološko gorivo, koje se vrlo često upotrebljva kao zamjena za plinove, kao što su propan-butan ili metan.

Ugljikov dioksid
Ugljikov dioksid (CO2) je sastavni dio osnovnog životnog kruga u prirodi. Plin izdišu sva živa bića, biljke ga pak upotrebljavaju za proces fotosinteze, te ponovo vraćaju u zrak kisik, koji je neophodno potreban za održavanje živih bića. Tako je zatvoren cijeli krug. Ugljikov dioksid  je također nastajao kroz tisućljeća odumiranjem živih bića . Zbog toga danas imamo velike prirodne izvore ugljikovog dioksida, među kojima je najveći u Europi u  Répcelaku, Mađarska, gdje  tvrtka  Linde prikupi 100.000 tona tekuće faze na godinu. Taj plin je vrlo visoke  kvalitete i primjeren je za primjenu u industriji pića i hrane.
Ugljikov dioksid isto tako nastaje kao nus produkt kod  mnogih procesa, kao što su sagorjevanje, fermenatcija ili oksidacija ugljikovih spojeva. Ukoliko želimo koristiti takav plin, potrebno ga je dobro pročistiti , da bi bio prihvatljive kvalitete. Line Plin d.o.o., koristi isključivo plin CO2 iz prirodnih izvora!

Vodik
Vodik je najlakši između svih kemijskih elemenata i sastavlja 90 % nama  poznanatog svemira. Dobiva se pomoću parnih reformatora vodene pare, zemnoga plina ili nekoga drugoga lakog ugljikovodika,  rijetko pomoću elektrolize vode ili rafinerijskim postupcima i to tamo gdje je osigurana dobra opskrba električnom energijom..
Sve te metode upotrebljavaju se također u Linde proizvodnim jedinicama u  Leuni, Buni i Bitterfeldu u Njemačkoj te u Milazzo rafineriji  na Siciliji.
Zbog snižavanja  transportnih troškova, sve više se koristi ukapljeni vodik, koji se ukapljuje  pri -253°C. Postupak je vrlo zahtjevan i zahtjeva najveće mjere zaštite i sigurnosti.
Tvrtka Linde u mjestu Ingolstadt, Njemačka bavi se također prodajom cjelokupne tehnolgije ukapljivanja vodika od oprema do vlastitog znanja.

Helij
Helij je drugi najlakši kemijski element i jedan sa najnižom temperaturom vrelišta -268,9°C. Dobiva se prvenstveno kao nus produkt pri čišćenju zemnoga plina. Trenutno se naša tvrtka Linde opskrbuje sa helijem iz različitih izvora, koji su locirani u Sjevernoj Americi i Africi (Alžiru).

Plinske mješavine
Plinske mješavine su mješavine čistih plinova, koje se dostavljaju u bocama. Primjer takvih mješavina su plinske mješavine, koje se upotrebljavaju za zavarivanje ili u prehrambenoj industriji.

Za  dodatne informacije molimo nazovite na telefone ili posaljite e-mail.

Tihomir Bučar

tel: + 385 47 609 208

e-mail: tihomir.bucar@gtg-plin.com